Your slogan here

3 ways to clean a sofa index.

ขณะอ่านหนังลือ อันโดเคยมีประสบการณ์เช่นนี้บ่อยครั้ง คีอจู่ ๆ จะ ปรากฏด้อยคำหนึ่งผุดแทรกขึ้นในสมอง ทำให้มีอที่พลิกหนังสืออยู่ชะงักงัน แต่ นึกไม่ออกว่าติดด้างด้อยคำส่วนใด อันโดเหงื่อซึมออกมาขึ้นฝ่ามือ สัญชาตญาณ บอกว่าภาพนี้ index โซฟากำลังพยายามจะสื่ออะไรบางอย่าง เขายกภาพเขามาดูใกล้ ๆ จน แทบติดจมูก กวาดตามองจากด้านหนึ่งไปสุดอีกด้านหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่า จาก นั้นจับตายังจุดจุดหนึ่ง ในที่สุดก็ด้นพบสื่งที่ชุกช่อนอยู่
 
ภำยได้พนักที่นั้งคนฃับชึ่งล้มมาด้านหน้า มีวัตถุสีดำถูกหนึบอยู่ โผล่ ให้เห็นเพียงด้านข้างและด้านหน้าบางส่วน พี้นบริเวณปลายเท้ามีวัตถุแบน ๆ สิดำ เช่นเดียวกัน ถูกทับอยู่ใด้พนักพิงศีรษะ อันโดเปล่งเสียงอุทานเรียกคุราฮาชิพิเคราะห์ดูส่วนด้านหน้าดี ๆ จะเห็นปมลูกบิดกลม ๆ สีดำอยู่ทางมุมขวา ทำให้ คิดได้ว่ามันน่าจะเป็นเครื่อง index โซฟา 2990 เล่นวิดีโอหรือเครื่องรับสัญญาณ ไม่ก็แอมป๋อะไร ทำนองนั้น แต่อันโดกลับตัดสินเลยว่า มันคือเครื่องเล่นวิดีโอ ส่วนวัตถุที่ถูกทับ อยู่ได้พนักพิงศีรษะน่าจะเป็นคอมพิวเตอรัแบบโน้ตบุ๊คหรือเครื่องพิมพ์แบบเวิรัด โปรเชสเชอรั[1] อาชาคาว่าเป็นนักข่าว ไม่แปลกนักหากจะพกพาเครื่องพิมพ์
 
ไหนมาไหนด้วย แต่เครื่องเล่นวิดีโอนึ่สิเป็นบัญหา “ทำไมเครื่องเล่นวิดีโอมาอยู่ตรงนี่ได้{โกใจว่าเป็นเครื่องเล่นวิดีโอ คงเพราะเรื่องที่ไดยนจากไมยังฝังติดใน ความทรงจานั่นเอง จากคาบอกเล่าของไม อาชาคาว่าไปที่ index โซฟาเบด ห้องพักริวจิ ถามหา วิดีโอเทปด้วยสีหห้าร้อนใจ จากนั่นวันรุ่งขึ้นอาขาคาว่าก็เอาเครื่องเล่นวิดีโอวาง บนที่นั่งข้างคนขับเดินทางไห้!หนสักแห่ง ก่อนจะมาประสบอุบ้ติเหตุระหว่างทาง ขากสับ อาชาคาว่าขนเครื่องเล่นวิดีโอไปไหนมา ห้าห้าไปข่อมคง โซฟา ผ้า index ไม่จำเป็นด้อง ขึ้นทางด่วน แค่เอาไปร้านรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าใกด้ห้านก็พอ อันใดเกิดความ สงสัยใคร่รู้วัตถุประสงค์นั่นขึ้นมาติดหมัด หากไม่ใช่เหตุจำเป็นจริง ๆ คงไม่ถึงกับ ด้องขนเครื่องเล่นวิดีโอขึ้นรถไปด้วย
 
อันโดค่อย ๆ พิสูจน์ภาพถ่ายสิบกว่าใบนั่นอีกครั้ง พบว่าภาพหนี่งปรากฎ เลขทะเบียนรถ จึงควักสมุดห้ดหมายจากกระเป๋ามาจดบันทึกจากป๋ายทะเบียนหมวด ‘ว’ ทำให้รู้ว่ารถค์นนี่เป็นรถเข่า แสดงว่าอาชา­ดาว่าถึงกับลงทุนเข่ารถมาขน index โซฟา เข้า มุม วิดีโออย่างนั่นหริอ...เพี่ออะไรกัน อันโดลองคิดจาก จุดยีนของอาขาคาว่า จะขนเครื่องเล่นวิดีโอเพี่อจุดประสงค์อันใด...เพี่ออัดสำเนา หริอ...นอกจากนี้นึกหาเหตุผลอื่นไม่ออก สมมติว่าได้รับโทรคัพทํจากเพี่อน บอกว่าไดวิดีโอเด็ด ๆ มาห้วนหนึ่ง แด้วคิดจะอัดลำเนา แต่ที่ห้านมีเครื่องเล่น
 

[1] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปร่างหน้าตาคล้ายคอมพิวเตอรัแบบโน้ตบุ๊ค ใข้ทำงานล้านการพิมพ์ จัดรูปแบบ และบันทึกเอกสารโดยเฉพาะ